Изабрани најбољи студенти Универзитета у Крагујевцу за 2015. годину

Изабрани су најбољи студенти - носиоци стипендија Универзитета у Крагујевцу за 2015. годину

Добитници стипендија за најбоље студенте Универзитета у Крагујевцу за 2015. годину, су следећи пријављени кандидати који испуњавају услове Конкурса:

1. Иван (Милован) Вујиновић , студент IV године основних академских студија, студијски програм Општа агрономија, на Агрономском факултету у Чачку, са оствареном просечном оценом током студија 9,70;

2. Миљана (Горан) Матовић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Општа економија, на Економском факултету у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 10,00;

3. Биљана (Жарко) Гавриловић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Основне академске студије права, на Правном факултету у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 10,00;

4. Марија (Радослав) Костић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Математика, на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,69;

5. Маријана (Радован) Тресач, студент IV године основних академских студија, студијски програм Васпитач, на Учитељском факултету у Ужицу, са оствареном просечном оценом током студија 9,81;

6. Тања (Горан) Миодраговић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Машинско инжењерство, на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву, са оствареном просечном оценом током студија 8,98;

7. Наташа (Светислав) Ђорђевић, студент IV године основних академских студија на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, са оствареном просечном оценом током студија 9,75;

8. Предраг (Раде) Пантовић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Војноиндустријско инжењерство, на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 10,00;

9. Ана (Властимир) Пејчић, студент V године Интегрисаних академских студија фармације, на Факултету медицинских наука у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,98;

10. Александра (Небојша) Филиповић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Учитељ, на Факултету педагошких наука у Јагодини, са оствареном просечном оценом током студија 9,93;

11. Стојан (Милован) Савковић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Мехатроника, на Факултету техничких наука у Чачку, са оствареном просечном оценом током студија 9,82;

12. Тијана (Живорад) Милутиновић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Енглески језик и књижевност, на одсеку за Филологију Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,77;

13. Мина (Мирко) Баклижа, студент IV године основних академских студија, студијски програм Графички дизајн, на одсеку за Примењену уметност Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом 10,00.

Документи:

ОДЛУКА