ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Еразмус+ КА2 – Изградња капацитета у високом образовању

Пројекти изградње капацитета у високом образовању припадају кључној активности 2 програма Еразмус+ и обухватају:

• могућности унапређења студијских програма,
• модернизацију управљања институцијама високог образовања и
• сарадњу високог образовања са друштвом.

Високошколске институције из Србије могу се пријавити као координатори пројектне пријаве или партнери на пројекту. Буџет за ову врсту пројеката за конкурсни рок 2015 износи 12,5 милиона евра за цео регион Западног Балкана.
Пројектне пријаве подносе се Извршној агенцији (ЕАCEA) у Бриселу до 10. фебруара 2015., а више детаља о пријави пројеката за изградњу капацитета у високом образовању можете наћи на сајту Извршне агенције: eacea.ec.europa.eu.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ

Предпријављивање пројеката Еразмус+ изградње капацитета у високом образовању је могуће извршити најкасније до 20. јануара 2015. године. У овој фази Универзитету треба доставити формулар предпријаве пројекта, отштампан на меморандуму факултета, са потписом руководиоца пројекта и декана факултета. Формулар доставити на Е-мејл адресу Начелника Сектора за међународну сарадњу, Оливере Мијатовић: olja@kg.ac.rs (тел. 034 304 985).

Руководиоцима пројеката, који добију подршку Универзитета, доставиће се мејлом Уговор о финансирању и реализацији пројекта изградње капацитета у високом образовању. Овај Уговор треба да потпишу руководилац пројекта и декан факултета и да га доставе Универзитету, заједно са докуметацијом за потпис ректора најкасније до 5. фебруара 2015. године.

Формулар предпријаве можете преузети у прилогу.