Конкурс за доделу стипендија за 2015. годину најбољим студентима Универзитета у Крагујевцу

Управни одбор Фондације за стипендирање студената Универзитета у Крагујевцу расписује конкурс за доделу стипендија за 2015. годину најбољим студентима Универзитета у Крагујевцу.

Универзитет у Крагујевцу доделиће 13 стипендија, по једну стипендију за најбољег студента са сваког факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу.
Конкурс је отворен 30 дана, почев од 27.11.2014. године и траје закључно са 26.12.2014. године
У прилогу се налази текст Конкурса за доделу стипендија.

Документи:

Прилог