Erasmus+ INFO dan

Svečana Sala Rektorata 24. novembra 2014. godine

Evropska komisija je 15. oktobra 2014. objavila konkurs za nove Erasmus+ programe u kojima mogu da učestvuju i visokoškolske institucije iz Republike Srbije.

Imajući u vidu da se radi o sasvim novim projektima iz oblasti obrazovanja i mobilnosti, a u želji da svim zainteresovanim kolegama sa fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu pružimo informacije o prioritetima u okviru pomenutih konkursa, kao i važnim detaljima na koje treba obratiti pažnju prilikom konkurisanja, Univerzitet u Kragujevcu će u saradnji sa Nacionalnom Erasmus+ kancelarijom organizovati INFO dan u Svečanoj Sali Rektorata 24. novembra 2014. prema priloženoj agendi.