Комисија за акредитацију и проверу квалитета посетила Универзитет у Крагујевцу

У оквиру спољашње провере квалитета и поновне акредитације, подкомисија Комисије за акредитацију и проверу квалитета посетила је Универзитет у Крагујевцу 20. октобра 2014. године.

Подкомисија Комисије за акредитацију и проверу квалитета посетила је, 20. октобра 2014. године, Универзитет у Крагујевцу поводом Захтева за акредитацију Универзитета у Крагујевцу у новом циклусу акредитације.
Чланови подкомисије у саставу проф. др Данијел Цвјетићанин, проф. др Софија Пекић- Quarrie , проф. др Бојана Стојановић-Пантовић, проф. др Драгутин Дебељаковић, др Момир Граховац, др Лазар Турубатовић из Привредне коморе Србије и студент Никола Ивковић, разговарали су са Ректором, проректорима, председницима научно-стручних већа, председницом Савета, генералним секретаром и деканима факултета Универзитета у Крагујевцу о достигнутом нивоу развоја наставе, науке и сарадње са привредом, и са Тимом који је сачинио Извештај о самовредновању, којим је исказан ниво достигнутог квалитета у свим областима рада Универзитета у Крагујевцу
Посебне разговоре, чланови подкомисије КАПК-а обавили су са представницима Студентског парламента Универзитета и студентских организација о условима реализације наставног и научног процеса и студентских активности на Универзитету у Крагујевцу.

Фото галерија: