Одржана јавна расправа поводом израде стратешког Мастер плана одрживог развоја планине Рудник

Нацрт стратешког Мастер плана одрживог развоја планине Рудник представљен је крагујевачкој јавности 09. октобра 2014. године

Нацрт стратешког Мастер плана одрживог развоја планине Рудник крагујевачкој јавности, 09. октобра 2014. године у сали Скупштине града Крагујевца, представили су Зорица Аврамовић – генерални секретар Универзитета у Крагујевцу, Снежана Милисављевић – директор Градске туристичке организације “Крагујевац” и доц. др Александар Пеулић - представник интердисциплинарног тима стручњака који је израдио Мастер план.
«Израда овако значајног стратешког документа важна је не само за развој подручја за који је рађен већ је важан и за Универзитет у Крагујевцу који је први пут изашао на тржиште и са својим капацитетима добио да ради документ стратешког развоја који су до сада углавном добијали страни стручњаци или консултантске куће», рекла је Зорица Аврамовић, генерални секретар Универзитета у Крагујевцу.
Наручилац пројекта израде стратешког мастер плана одрживог развоја планине Рудник је, у складу са потписаним Меморандумом, Градска туристичка организација "Крагујевац", док је Универзитет у Крагујевцу, као најповољнији понуђач по јавној набавци завшеној 12. августа 2013. године, добио посао пружаоца услуге.
Стратешки мастер план одрживог развоја планине Рудник представља један од најважнијих стратешких докумената који дефинише планину Рудник као модеран ослонац регионалног развоја централне Србије, тачније као ослонац подручја које обухвата градове Крагујевац и Чачак и општине Тополу, Кнић и Горњи Милановац. Мастер план одрживог развоја планине Рудник дефинише развојне приоритете у овој области и обезбеђује склад између три основна стуба одрживог развоја – заштите животне средине, економског развоја и социјалног развоја планине Рудник.
У изради мастер плана учествовао је тим стручњака из 19 области, предвођен проф. др Слободаном Арсенијевићем. Ово је први стратешки документ који је урађен за подручје Централне Србије и први документ чији су аутори из Србије

Фото галерија: