ТЕМПУС ПРОЈЕКАТ 144684 «WBC Virtual Manufacturing Network – Fostering an Integration of the Knowledge Triangle»

Јавна дебата о WBC регионалном моделу сарадње универзитета и предузећа

У оквиру реализације ТЕМПУС пројекта „Мрежа корисника виртуалне производње Западног Балкана – подршка интеграцији троугла знања“ (www.wbc-vmnet.rs), где је грантхолдер Универзитет у Крагујевцу, а реализује се у партнерству 13 институција из Европе и земаља западног Балкана, предложен је нови регионални модел сарадње универзитета и предузећа, који треба да омогући интеграцију троугла знања (образовање, истраживање и иновације). У циљу постизања националног и регионалног консензуса, покренута је јавна дебата на предложени модел, која ће трајати до 30. маја 2010.

Документи:

О пројекту