Представљено идејно решење Центара изврсности Универзитета у Крагујевцу

Представљено идејно решење Центара изврсности Универзитета у Крагујевцу

Представницима Универзитета у Крагујевцу, Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, Града Крагујевца, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и ЈУП Истраживања и развој д.о.о. 14. јула 2014. године на Универзитету у Крагујевцу Акционарско друштво за консталтинг, пројектовање и инжењеринг, „Машинопројект КОПРИНГ а.д.“ из Београда представило је идејно решење Центара изврсности Универзитета у Крагујевцу
Како је предвиђено идејним решењем бруто површина зграде Центара изврсности, износиће 11500 m2 на парцели од 1h, 71 ара и 33 m2, у улици Слободе, поред нове зграде Завода за хитну медицинску помоћ. Процењена вредност изградње Центара изврсности износи 10.000.000 €. Рок за изградњу Центара изврсности Универзитета у Крагујевцу, чије је идејно архитектонско технолошко решење представљено на Универзитету у Крагујевцу, је 2015. године.

Фото галерија: