СТУДЕНТСКА ЛЕТЊА СТРУЧНА ПРАКСА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ И ГРАДА КРАГУЈЕВЦА У УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

Конкурс за Студентску летњу стручну праксу

У сарадњи Универзитета у Крагујевцу и Града Крагујевца реализоваће се програм Студентске летње стручне праксе у установама чији је оснивач град Крагујевац. На конкурс могу да се пријаве студенти завршних година основних академских, интегрисаних академских и мастер академских студија.

Пракса ће се реализовати у два циклуса:

1. 01-31. јул 2014. године
2. 01-31. август 2014. године

Студенти ће имати прилику да прођу програм стручне праксе у следећим институцијама:

- ЈКП Паркинг сервис
- Стручна служба заштитника грађана
- Градска туристичка организација „Крагујевац“
- Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац
- Градска управа за финансије
- Позориште за децу Крагујевац
- Центар за социјални рад
- Народна библиотека „Вук Караџић“
- Секретаријат за послове Скупштине града Крагујевца
- Бизнис иновациони центар
- Градска управа за послове локалне самоуправе и опште управе
- Градска пореска управа
- Радио-телевизија „Крагујевац“
- Центар за неговање традиционалне културе „Абрашевић“ Крагујевац
- Завод за хитну медицинску помоћ
- ЈКП „Градске тржнице“
- Градско јавно правобранилаштво
- Предшколска установа за децу „Нада Наумовић“
- Предузеће за изградњу града Крагујевца
- Књажевско српски театар
- Дом здравља Крагујевац
- ЈКП „Градска гробља“
- ЈКП „Водовод и канализација“
- Завод за заштиту споменика културе
- Апотекарска установа Крагујевац

Према исказаним потребама установа и предузећа обухваћеним овим конкурсом, за праксу се могу пријавити студенти Филолошко-уметничког факултета, Економског факултета, Правног факултета, Факултета медицинских наука (медицина и фармација), Природно-математичког факултета, Факултета инжењерских наука, Факултета техничких наука у Чачку, Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву, Факултета педагошких наука у Јагодини, Учитељског факултета у Ужицу Универзитета у Крагујевцу.

Потребна документа за пријаву:

1. Пријавни формулар (у прилогу Конкурса)
2. CV на српском језику
3. Мотивационо писмо
4. Потврда са факултета
да је студент/студенткиња уписан/а у завршну годину студија основних академских, интегрисаних академских студија и мастер академских студија. У потврди мора бити наведена просечна оцена остварена у току студија, дужина студија, као и број пренетих испита.

Учесници конкурса који су Ромске националности или студенти са инвалидитетом о томе достављају одговарајуће потврде.

Кандидати који испуњавају наведене услове могу се пријавити до 19. јуна 2014. године (до 16 часова) слањем потребне документације на: razvojkarijere@kg.ac.rs (са напоменом: пријава за летњу праксу УниКГ и Град Крагујевац) или пријавну документацију можете донети лично у Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу (Јована Цвијића бб, зграда Ректората, 2. спрат).

Кандидати ће бити обавештени о резултатима конкурса путем електронске поште, најкасније 7 дана по завршетку конкурса.

Сви одабрани кандидати ће по завршетку програма добити потврду о обављеној пракси.