ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВУ ЗА СТУДЕНТСКУ ЛЕТЊУ СТРУЧНУ ПРАКСУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ И ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ

Конкурс за Студентску летњу стручну праксу

У сарадњи Универзитета у Крагујевцу и Института за јавно здравље Крагујевац реализоваће се програм Студентске летње стручне праксе у центрима Института за јавно здравље Крагујевац. На конкурс могу да се пријаве студенти завршних година основних академских, интегрисаних академских и мастер академских студија.

Пракса ће се реализовати у два циклуса:

1. 01-31. јул 2014. године
2. 01-31. август 2014. године

Према исказаним потребама Института за јавно здравље Крагујевац, на праксу се могу пријавити студенти Економског факултета, Правног факултета, Факултета медицинских наука, Природно-математичког факултета и Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.

Потребна документа за пријаву:

1. Пријавни формулар (у прилогу Конкурса)
2. CV на српском језику
3. Мотивационо писмо
4. Потврда са факултета
да је студент/студенткиња уписан/а у завршну годину студија основних академских, интегрисаних академских студија и мастер академских студија. У потврди мора бити наведена просечна оцена остварена у току студија, дужина студија, као и број пренетих испита.

Учесници конкурса који су Ромске националности или студенти са инвалидитетом о томе достављају одговарајуће потврде.

Кандидати који испуњавају наведене услове могу се пријавити до 27. јуна 2014. године (до 16 часова) слањем потребне документације на: razvojkarijere@kg.ac.rs (са напоменом: пријава за летњу праксу на Институту) или пријавну документацију можете донети лично у Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу (Јована Цвијића бб, зграда Ректората, 2. спрат).

Кандидати ће бити обавештени о резултатима конкурса путем електронске поште, најкасније 7 дана по завршетку конкурса.

Сви одабрани кандидати ће по завршетку програма добити потврду о обављеној пракси.