ОДЛУКА РЕКТОРСКОГ КОЛЕГИЈУМА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Ректорски колегијум Универзитета у Крагујевцу, на седници одржаној 19. маја 2014. године, донео је Одлуку којом предлаже факултетима у саставу Универзитета у Крагујевцу да, због ванредних околности, организацију наставе, свих предиспитних и испитних активности прилагоди потребама студената.

Ректорски колегијум Универзитета у Крагујевцу, на седници одржаној 19. маја 2014. године, донео је Одлуку којом предлаже факултетима у саставу Универзитета у Крагујевцу да, због ванредних околности, организацију наставе, свих предиспитних и испитних активности у највећој могућој мери прилагоди потребама студената.
Обзиром да је велики број наставника и студената волонтерски укључен у акције одбране од поплава у угроженим подручјима ван седишта факултета, као и у хуманитарне акције прикупљања неопходне помоћи угроженима, препоручује се факултетима Универзитета у Крагујевцу да пруже неопходну помоћ у организацији ових активности.

Документи:

Одлука