Svečano uručeni međunarodni sertifikati polaznicima Međunarodne specijalističke škole “Priprema, planiranje, evaluacija, implementacija i upravljanje projektima u zdravstvu”

U periodu od 07. do 17. aprila 2014. godine, u u Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu održana je Međunarodna specijalistička škola “Priprema , planiranje , evaluacija , implementacija i upravljanje projektima u zdravstvu”

Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija organizovao je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, Univerzitetom u Bradfordu i Univerzitetom u Kragujevcu Međunarodnu specijalističku školu "Priprema, planiranje , evaluacija, implementacija i upravljanje projektima u zdravstvu".
Polaznicima škole sertifikate su uručili prof. dr Negoslav Ostojić - izvršni direktor ECPD, prof. dr Slobodan Arsenijević - rektor Univerziteta u Kragujevcu, dr Jioti Majumdar , direktor škole i profesor ECPD Univerziteta za mir i Univerziteta u Bradfordu u Velikoj Britaniji, dr Miodrag Ivanović - profesor Univerziteta Hertforshire u Velikoj Britaniji i prof. dr Nebojša Arsenijević – direktor Kliničkog centra Kragujevac.

Foto galerija: