Poziv za učešće na Info danu: OD ZNANjA I ISTRAŽIVAČKIH REZULTATA DO USPEŠNIH INOVATIVNIH PODUHVATA

U okviru regionalnog WBCInno Tempus projekta, čiji je koordinator Univerzitet u Kragujevcu, organizovaće se Informativni dan „Od znanja i istraživačkih rezultata do uspešnih inovativnih poduhvata“ 25. aprila 2014. godine, sa početkom u 11:00 sati, u Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu

Informativni dan „Od znanja i istraživačkih rezultata do uspešnih inovativnih poduhvata“ je namenjen profesorima, saradnicima, istraživačima i studentima doktorskih studija Univerziteta u Kragujevcu.


Teme kojima će biti posvećena pažnja na Info danu:

• WBCInno projekat: predstavljanje projekta i ostvareni rezultati
• Univerzitetska inovativna platforma
• Metodologija za upravljanje inovacijama
• Regionalni strateški razvojni plan za Biznis inkubatore i Naučno-tehnološke parkove
• Kako promovisati istraživanje- Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
• Programi stipendiranja i praksi za studente
• Horizon2020- projekti za mobilnost istraživača i finansiranje inovativnih poduhvata

Pored aktivnog učešća u diskusijama za svaku od navedenih tema, učesnici će imati mogućnost i individualnih sastanaka i konsultacija sa predavačima o temama od posebnog interesa.

Zbog ograničenog broja mesta, zainteresovani se moraju prijaviti za učešće do 23. aprila 2014. godine na: ctc@kg.ac.rs ili na mandic@kg.ac.rs.

Za sva vaša pitanja, možete kontaktirati Jelenu Jevtović na jelena.jevtovic@kg.ac.rs ili na: +381(0)34 501 201.


Agendu i pozivno pismo možete preuzeti u prilogu.

Dokumenti:

Agenda

Pozivno pismo