Семинар посвећен међународним стандардима и домаћем законодавству и пракси у области заштите, права, лечења, присилног смештаја и лечења у заједници особа са менталним сметњама

У Ректорату Универзитета у Крагујевцу, 06. марта 2014. године, одржан семинар посвећен особама са менталним сметњама

На семинару „Међународни стандарди и домаће законодавство и пракса у области заштите права, лечења, присилног смештаја и лечења у заједници особа са менталним сметњама“, у организацији Министарства здравља Републике Србије и Мисије ОЕБС у Србији, говорили су, проф. др Славица Ђукић Дејановић, министар здравља, др Зоран Ковачевић, помоћник министра, као и Славка Лакићевић, помоћник министра, о организацији и развоју здравственог система у Републици Србији, Закону о заштити лица са менталним сметњама, Правилнику за примену физичког спутавања и изолације лица са менталним сметњама која се налазе на лечењу у психијатријским установама и Правилнику за образовање центара за ментално здравље у заједници.

Фото галерија: