Održan Info dan o programu Horizont2020

U Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu 19.02.2014. godine sa početkom u 11 časova održan je Info dan o Horizontu2020, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Univerziteta u Kragujevcu.

Skup je otvorio prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Živadin Bugarčić, nakon čega je usledilo obraćanje pomoćnika ministra u Sektoru za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem prof. dr Ivice Radovića. Predstavnici Ministarstva prosvete, kao nacionalne kontakt osobe za određene tematske oblasti u Horizontu2020, predstavili su strukturu Horizonta, otvorene pozive za projekte, radne programe i mogućnosti za apliciranje za projekte. Prof. dr Milan Trifunović sa Mašinskog fakulteta u Nišu govorio je o standardima Evropske komisije koje se odnose na razvoj karijere istraživača u okviru Horizonta2020 i predstavio je EURAXESS Jobs – jedinstvenu platformu za zapošljavanje istraživača u Evropi.
Nakon izlaganja i praktičnih saveta i smernica koje su se odnosile na pisanje predloga projekata i nalaženje partnera usledila je diskusija.

Održane prezentacije možete pogledati u prilogu:

Željka Dukić, NCP za oblasti Hrana, Zdravlje, Svemir i Širenje izvrsnosti i učešća

Nada Milošević, NCP za oblasti Marija Sklodovska Kiri, ERC, Transport, Nauka u i za društvo

Dr Snežana Pašalić, NCP za oblasti Klimatske promene, Zaštita životne sredine, Efikasnost korišćenja resursa i mineralnih sirovina

Mr Snežana Omić, NCP za oblast Nanotehnologije, napredni materijali i napredne proizvodnje i procesi

Milica Golubović – Tasevska, NCP za oblast Inkluzivna, inovativna i reflektivna društva

Dragan Satarić, NCP za oblasti Bezbedna, čista i efikasna energija i EURATOM

Dr Milan Trifunović, predstavnik EURAXESS mreže

Foto galerija: