ODRŽAN INFO DAN O PROGRAMU HORIZONT 2020

U Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu, u organizaciji Kancelarije za međunarodne projekte, 17. januara 2014. godine održana je prezentacija o mogućnostima koje očekuju naučnoistraživačke i inovacione institucije u okviru novog programa za finasiranje istraživanja i inovacija HORIZONT 2020.

Skup je otvorio prorektor za međunarodnu saradnju prof. dr Nenad Filipović istakavši važnost učešća Srbije i samog Univerziteta u Kragujevcu u Horizontu 2020. Takođe, prorektor je učesnicima uputio odeđene praktične smernice bazirane na iskustvu na polju međunarodnih projekata.
Skupu je prisustvovao veliki broj istraživača, profesora i saradnika fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Saradnice Kancelarije za međunarodne projekte Tatjana Stanković, Milica Kaplarević i Milena Momčilović predstavile su novu strukturu programa, najavljene promene u odnosu na prethodne programe finansiranja, kao i nekoliko pojedinačnih Radnih programa: Marija Sklodovska Kiri , ERC grantovi, Zdravlje, Informacione i komunikacione tehnologije, Evropa u svetu koji se menja – inkluzivna, inovativna i reflektivna društva, sa posebnim osvrtom na pozive otvorene za 2014. i 2015. godinu.

Prisutnima su se obratile i Nina Stojanović, predstavnica Nacionalne Tempus Kancelarije i Olivera Mijatović, načelnih odeljenja za međunarodnu saradnju i praćenje međunarodnih projekata Univerziteta u Kragujevcu, ukratko predstavivši mogućnosti u okviru Basileus i JoinEUsee PENTA projekata kao i novog programa Evropske Komisije za oblast obrazovanja, mladih i sporta Erasmus Plus.
Nakon prezentacija, zainteresovani učesnici su se individualno konsultovali sa saradnicama Kancelarije.
Prezentacije sa Info dana su date u prilogu...

Foto galerija: