ОДРЖАН ИНФО ДАН О ПРОГРАМУ ХОРИЗОНТ 2020

У Ректорату Универзитета у Крагујевцу, у организацији Канцеларије за међународне пројекте, 17. јануара 2014. године одржана је презентација о могућностима које очекују научноистраживачке и иновационе институције у оквиру новог програма за финасирање истраживања и иновација ХОРИЗОНТ 2020.

Скуп је отворио проректор за међународну сарадњу проф. др Ненад Филиповић истакавши важност учешћа Србије и самог Универзитета у Крагујевцу у Хоризонту 2020. Такође, проректор је учесницима упутио одеђене практичне смернице базиране на искуству на пољу међународних пројеката.
Скупу је присуствовао велики број истраживача, професора и сарадника факултета Универзитета у Крагујевцу. Сараднице Канцеларије за међународне пројекте Татјана Станковић, Милица Капларевић и Милена Момчиловић представиле су нову структуру програма, најављене промене у односу на претходне програме финансирања, као и неколико појединачних Радних програма: Марија Склодовска Кири , ERC грантови, Здравље, Информационе и комуникационе технологије, Европа у свету који се мења – инклузивна, иновативна и рефлективна друштва, са посебним освртом на позиве отворене за 2014. и 2015. годину.

Присутнима су се обратиле и Нина Стојановић, представница Националне Темпус Канцеларије и Оливера Мијатовић, начелних одељења за међународну сарадњу и праћење међународних пројеката Универзитета у Крагујевцу, укратко представивши могућности у оквиру Basileus и JoinEUsee PENTA пројеката као и новог програма Европске Комисије за област образовања, младих и спорта Erasmus Plus.
Након презентација, заинтересовани учесници су се индивидуално консултовали са сарадницама Канцеларије.
Презентације са Инфо дана су дате у прилогу...

Фото галерија: