Објављени нови позиви за пројекте у оквиру програма ХОРИЗОНТ 2020

ХОРИЗОНТ 2020 је нови финансијски инструмент ЕУ за развој истраживања и иновација. Овај програм ће бити имплементиран у периоду од 2014 – 2020. године са буџетом од око 79 милијарди евра.

Први позиви за пројекте су сада објављени!

Преглед свих позива можете наћи на следећој интернет страници: link

Претрагу позива можете вршити по параметрима, нпр. на основу научне области од интереса, врсте програма, рока за предају апликације.

Поједностављена правила за предају предлога пројеката као и за управљање пројектима обезбедиће апликантима лакше учешће у програму. Практична упутства можете видети на линку: link1

Изграђен на темељима препознатих друштвених изазова као што су здравље, старење становништва, безбедност хране, енергетска ефикасност, килматске промене, транспорт итд. Хоризонт 2020 придаје висок значај у подстицању друштвено-економских и хуманистичких наука кроз радне програме.

Х2020 подржава учешће научноистраживачких институција, али и малих и средњих предузећа. Специфична подршка овом сектору у циљу њиховог лакшег приступа пројектним могућностима одвијаће се кроз нови инструмент, који ће бити примењиван кроз различите области истраживања и иновација. Више о овом инструменту можете наћи на линку: link2

Х2020 има за циљ да унапреди сарадњу Европе са институцијама широм света, па постоји више могућности за међународне истраживачке подухвате са такозваним Трећим земљама.

Значајан део буџета издвојен је за Марија Склодовска Кири акције које су намењене мобилностима истраживача из свих научних области, заједничким докторатима, индустријским докторатима, размени запослених између академског и привредног сектора итд. У седмогодишњем програму биће подржано око 65 000 мобилности, од чега ће чак 40% бити студенти докторских студија.

Позиви који се односе на ЕУРАXЕСС мрежу су на линку: link3

Додатне информације: link4

Канцеларија за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу организоваће у наредном периоду информативне дане и обавештавати Вас о актуелностима.

Позивамо Вас да потражите тему од интереса и да нас контактирате како бисмо даље истражили могућности за пријаву.

Фото галерија: