Održano predavanje u okviru SCOPES projekta

U petak, 23. avgusta 2013. godine sa početkom u 13h u Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu održano je predavanje dr Curzia Ruegga, profesora Univerziteta u Friburgu (Švajcarska) na temu „Uticaj modifikacija u mikro-okruženju tumora izazvanih radioterapijom na razvoj metastaze kod recidivnih tumora“. Predavanje je organizovano u okviru projekta institucionalne saradnje Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Friburgu „Computational modeling of blood flow in the tumor vasculature” pod okriljem SCOPES programa.

Skup je otvorio prof. dr Nenad Filipović, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu. Kao koordinator sa strane Univerziteta u Kragujevcu, prorektor Filipović je učesnicima predstavio tekući projekat, dosadašnje rezultate kao i predviđene aktivnosti.
S obzirom da je ovo bila prva poseta predstavnika Univerziteta u Friburgu, saradnice Kancelarije za međunarodne projekte Tatjana Stanković i Milena Momčilović su prof. Rueggu predstavile strukturu i delatnost Univerziteta u Kragujevcu i rad Kancelarije za međunarodne projekte.
Nakon predavanja prof. Ruegga pred više od 30 učesnika, organizovan je radni sastanak sa istraživačima Univerziteta u Kragujevcu čije su oblasti istraživanja komplementarne sa istraživanjima tima prof. Ruegga. Tokom sastanka predstavljeni su timovi Fakulteta inženjerskih nauka, Fakulteta medicinskih nauka i Prirodno-matematičkog fakulteta i vođena je konstruktivna diskusija na temu zajedničke saradnje i novih projekata.

Foto galerija: