Benchmarking poseta evropskih partnera Univerzitetu u Kragujevcu

U okviru tempus projekta WBCInno, čiji je koordinator Univerzitet u Kragujevcu, a povodom benchmarking posete univerzitetima u zemljama zapadnog Balkana, takođe partnerima na projektu, 27. i 28. avgusta 2013. godine, održani su sastanci sa evropskim partnerima u Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu i relevantnim centrima Univerziteta i fakulteta.

Prvog dana, partnerima sa Univerziteta u Brajtonu, Tehnološkog univerziteta u Gracu, Tehnološkog univerziteta u Hamburgu, Univerziteta u Alikanteu i Centra za socijalne inovacije u Beču, predstavljena je delatnost Univerziteta u Kragujevcu kao i rad Kancelarije za međunarodne projekte i nekoliko centara/laboratorija Fakulteta inženjerskih nauka. Prezentovan je katalog inovacionih i istraživačkih potencijala Univerziteta koji je izdat u okviru projekta. Učesnici sastanka diskutovali su o modalitetima transfera znanja na Univerzitetu u Kragujevcu.
Drugog dana, delegaciji partnera dobrodošlicu je poželeo prof. dr Živadin Bugarčić, prorektor za naučnoistraživački rad, i predstavio mnogobrojne projekte i aktivnosti Univerziteta u Kragujevcu.
S obzirom da WBCInno projekat podrazumeva modernizaciju univerziteta putem jačanja struktura i servisa za transfere znanja, istraživanje i inovacije, inostranim partnerima svoju delatnost i ciljeve predstavio je i Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu, nakon čega su posećeni još neki istraživački centri.

Foto galerija: