ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗГРАДЊИ И ОПРЕМАЊУ ОБЈЕКТА ЦЕНТРИ ИЗВРСНОСТИ (ЦЕНТАР ЗА МАТИЧНЕ ЋЕЛИЈЕ) УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Уговор о изградњи и опремању објекта Центри изврсности Универзитета у Крагујевцу (Центар за матичне ћелије) потписан је 20. маја 2013. године у ректорату Универзитета у Крагујевцу.

Министар просвете, науке и технолошког развоја, проф. др Жарко Обрадовић, ректор Универзитета у Крагујевцу - проф. др Слободан Арсенијевић, градоначелник Града Крагујевца - Верољуб Стевановић и проф. др Александар Симоновић - директор „ЈУП Истраживања и развој“ д.о.о. потписали су Уговор о изградњи и опремању објекта Центри изврсности Универзитета у Крагујевцу (Центар за матичне ћелије) 20. маја 2013. године у Парку ректората Универзитета у Крагујевцу, у присуству декана, професора и доктораната нашег Универзитета.
Процењена вредност објекта је 10 000 000 евра а објекат ће се градити из средстава кредита Европске инвестиционе банке и из средстава Града Крагујевца и Универзитета у Крагујевцу у укупном износу од 65 500 000 динара. Набавка опреме, која ће се извршити из средстава кредита Европске инвестиционе банке, вредна је 4 000 000 евра. Објекат је укупне бруто површине до 11.500 метара квадратних, а планирано је да се објекат изгради до краја 2015. године.
Град Крагујевац је за изградњу објекта обезбедио комунално и инфраструктурно опремљену локацију, процењене вредности 4 500 000 милиона евра, и сносиће накнаде за уређење грађевинског земљишта, чија је вредност процењена на 600 000 евра.
Очекује се да објекат почне да се гради крајем 2013. године, по спровођењу свих законом прописаних процедура.

Фото галерија: