Okrugli sto AKADEMIK PETAR S. JOVANOVIĆ, ISTRAŽIVAČ U GEOGRAFIJI – PREGALAC U DRUŠTVU

Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu
organizovao je 17. maja 2013. okrugli sto

AKADEMIK PETAR S. JOVANOVIĆ
ISTRAŽIVAČ U GEOGRAFIJI - PREGALAC U DRUŠTVU

Ova naučna i kulturna manifestacija bila je posvećena obeležavanju 120 godina od rođenja znamenitog geografa, jednog od osnivača i prvog šefa Katedre za geografiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, osnivača Geografskog instituta SANU i njegovog doživotnog upravnika, osnivača Geografskog društva «Jovan Cvijić», osnivača katedre za geografiju na Univerzitetu u Skolju i gradonačelnika Skoplja... Tokom svoje uspešne i svestrane karijere, akademik Petar Jovanović vršio je i dužnost generalnog sekretara Srpske akademije nauka u periodu 1948-1957.
Prvi deo skupa održan je u Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu, a drugi, svečani deo skupa, u Dobrači, rodnom selu akademika Petra Jovanovića.
Referate o životnoj i radnoj biografiji akademika Petra Jovanovića izložili su profesori i istraživači Geografskog fakulteta u Beogradu, Geografskog insitututa «Jovan Cvijić» SANU, njegovi studenti i članovi porodice.
U znak trajnog sećanja na akademika Petra Jovanovića, školi «21. oktobar» u Dobrači uručen je portret ovog slavnog Dobračanina.

Foto galerija: