Округли сто АКАДЕМИК ПЕТАР С. ЈОВАНОВИЋ, ИСТРАЖИВАЧ У ГЕОГРАФИЈИ – ПРЕГАЛАЦ У ДРУШТВУ

Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу
организовао је 17. маја 2013. округли сто

АКАДЕМИК ПЕТАР С. ЈОВАНОВИЋ
ИСТРАЖИВАЧ У ГЕОГРАФИЈИ - ПРЕГАЛАЦ У ДРУШТВУ

Ова научна и културна манифестација била је посвећена обележавању 120 година од рођења знаменитог географа, једног од оснивача и првог шефа Катедре за географију Филозофског факултета у Београду, оснивача Географског института САНУ и његовог доживотног управника, оснивача Географског друштва «Јован Цвијић», оснивача катедре за географију на Универзитету у Скољу и градоначелника Скопља... Током своје успешне и свестране каријере, академик Петар Јовановић вршио је и дужност генералног секретара Српске академије наука у периоду 1948-1957.
Први део скупа одржан је у Ректорату Универзитета у Крагујевцу, а други, свечани део скупа, у Добрачи, родном селу академика Петра Јовановића.
Реферате о животној и радној биографији академика Петра Јовановића изложили су професори и истраживачи Географског факултета у Београду, Географског инситутута «Јован Цвијић» САНУ, његови студенти и чланови породице.
У знак трајног сећања на академика Петра Јовановића, школи «21. октобар» у Добрачи уручен је портрет овог славног Добрачанина.

Фото галерија: