Анкетирање дипломираних студената Универзитета у Крагујевцу

Поштовани дипломирани студенти,
Позивамо Вас да узмете учешћа у истраживању о дипломираним студентима које спроводи Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу. Својим учешћем у овом истраживању пружићете значајан допринос унапређењу студијских програма на нашим факултетима и побољшању услуга које Универзитет у Крагујевцу пружа својим студентима и дипломцима. Овим истраживањем су обухваћени сви студенти који су дипломирали у 2007. и 2012. години.

Руководство Универзитета у Крагујевцу и факултета у његовом саставу би желело да од Вас добије информације и мишљење о студијским програмима које сте изучавали, звањима које сте стекли, о искуствима на тржишту рада, односу између студија и запослења, и сл. Такође нас занима да ли сте наставили студије, засновали породицу, пронашли посао, у струци или ван ње. Ваша мишљења и процене представљају директне изворе информација о постојећем стању у високом образовању и на тржишту рада, па и драгоцених података на које се можемо ослонити у реформи курикулума на Универзитету у Крагујевцу и њиховом прилагођавању тржишту рада и захтевима струке.
Истраживање се спроводи електронским путем. Како бисте попунили упитник, молимо Вас да приступите линку за анкету: anketa.congrad.org
Тамо ће Вам детаљније бити објашњен процес попуњавања упитника. Уколико имате било каквих питања и недоумица око овог писма и учешћа у истраживању, обратите се Предрагу Вукомановићу из Центра за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу на телефон:
034 300 425 или е-mail: razvojkarijere@kg.ac.rs.

Више информација можете наћи у прилогу...