Najava predavanja “Kako napisati odličan doktorat, brzo” i „SuperKompjuteri: ControlFlow i DataFlow“ prof. dr Veljka Milutinovića

Obaveštavamo Vas da će dr Veljko Milutinović, profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i član organizacija IEEE, Academia Europaea i Maxeler Senior Advisory Board, održati dva predavanja u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Kragujevcu 4. aprila 2013. godine sa početkom u 13 č. Predavanja će trajati oko 30 minuta, a nakon predavanja prof. Milutinović će dati i dve informacije, kao što sledi:PREDAVANjA:

1. “Kako napisati odličan doktorat, brzo”
Ovo predavanje definiše jednu modernu metodologiju naučno-istraživačkog rada u algoritamski orijentisanim disciplinama i daje primere koji su korisni za buduće doktorante Univerziteta u Kragujevcu. Posebna pažnja posvećena je kreativnosti, inventivnosti i novim edukacionim paradigmama koje stimulišu kreativnost i inventivnost (dati su i primeri sa Harvarda, Stanforda, Berklija i MIT). Biće dat i osvrt na “Maj – mesec matematike“ u organizaciji MI SANU.

2. „SuperKompjuteri: ControlFlow i DataFlow“
Ovo predavanje uvodi novu klasu superkompjutera, koji koriste FPGA arhitekturu i potpuno novu paradigmu programiranja, što zajedno omogućava ubrzanja od 20 do 200 puta u odnosu na klasične računare, kao i uštedu u potrošnji energije od oko 20 puta. Najveći takav računar u akademskom okruženju, u kontinentalnoj Evropi, nalazi se u Beogradu u MI SANU i studenti, asistenti i profesori iz Univerziteta u Kragujevcu dobrodošli su da ga koriste.

INFORMACIJE:

3. SerbiaForum
Ovo je portal za digitalizaciju nacionalne baštine, koji su dobrodošle da koriste sve kulturološke ustanove sa teritorije Srbije i Kragujevca. Razvijen je u saradnji MI SANU i Evropske Akademije.

4. MindGenomics
Ovaj sistem koristi matematiku za realizaciju nove paradigme u marketingu, a istražuje se u MI SANU kroz saradnju sa naučnicima sa Harvarda, i na raspolaganju je privrednim subjekima iz cele Srbije.

NAPOMENA:

Ova predavanja (kao i dve informacije) bila su prezentirana, ili će biti prezentirana, kao što sledi:
1. Imperial College, London, UK, januar 2013.
2. Bogazici Univerzitet, Istanbul, TR, februar 2013.
3. Columbia U., NY, mart 2013.
4. Szeged U., HU, april 2013.
5. Ljubljana U., SI, maj 2013.
6. Tel Aviv University, IL, juni 2103.
7. Shkodra/Tirana U., AL, juli 2013.
8. Sockholm, SW, avgust 2013.
9. MIT, US, septembar 2013,
10.Technion, IL, oktobar 2013.