Најава предавања “Како написати одличан докторат, брзо” и „СуперКомпјутери: ControlFlow и DataFlow“ проф. др Вељка Милутиновића

Обавештавамо Вас да ће др Вељко Милутиновић, професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду и члан организација IEEE, Academia Europaea и Maxeler Senior Advisory Board, одржати два предавања у Свечаној сали Ректората Универзитета у Крагујевцу 4. априла 2013. године са почетком у 13 ч. Предавања ће трајати око 30 минута, а након предавања проф. Милутиновић ће дати и две информације, као што следи:ПРЕДАВАЊА:

1. “Како написати одличан докторат, брзо”
Ово предавање дефинише једну модерну методологију научно-истраживачког рада у алгоритамски оријентисаним дисциплинама и даје примере који су корисни за будуће докторанте Универзитета у Крагујевцу. Посебна пажња посвећена је креативности, инвентивности и новим едукационим парадигмама које стимулишу креативност и инвентивност (дати су и примери са Харварда, Станфорда, Берклија и МИТ). Биће дат и осврт на “Мај – месец математике“ у организацији МИ САНУ.

2. „СуперКомпјутери: ControlFlow и DataFlow“
Ово предавање уводи нову класу суперкомпјутера, који користе FPGA архитектуру и потпуно нову парадигму програмирања, што заједно омогућава убрзања од 20 до 200 пута у односу на класичне рачунаре, као и уштеду у потрошњи енергије од око 20 пута. Највећи такав рачунар у академском окружењу, у континенталној Европи, налази се у Београду у МИ САНУ и студенти, асистенти и професори из Универзитета у Крагујевцу добродошли су да га користе.

ИНФОРМАЦИЈЕ:

3. SerbiaForum
Ово је портал за дигитализацију националне баштине, који су добродошле да користе све културолошке установе са територије Србије и Крагујевца. Развијен је у сарадњи МИ САНУ и Европске Академије.

4. MindGenomics
Овај систем користи математику за реализацију нове парадигме у маркетингу, а истражује се у МИ САНУ кроз сарадњу са научницима са Харварда, и на располагању је привредним субјекима из целе Србије.

НАПОМЕНА:

Ова предавања (као и две информације) била су презентирана, или ће бити презентирана, као што следи:
1. Imperial College, London, UK, јануар 2013.
2. Bogazici Univerzitet, Istanbul, TR, фебруар 2013.
3. Columbia U., NY, март 2013.
4. Szeged U., HU, април 2013.
5. Ljubljana U., SI, мај 2013.
6. Tel Aviv University, IL, јуни 2103.
7. Shkodra/Tirana U., AL, јули 2013.
8. Sockholm, SW, август 2013.
9. MIT, US, септембар 2013,
10.Technion, IL, октобар 2013.