Ступање на дужност нових проректора Универзитета у Крагујевцу

Ректор Универзитета у Крагујевцу, проф. др Слободан Арсенијевић, именовао је нове проректоре Универзитета у Крагујевцу:

- Видана Папића, редовног професора Филолошко-уметничког факултета за проректора за уметност, културу, издаваштво и визуелизацију
- др Ненада Филиповића, редовног професора Факултета инжењерских наука за проректора за међународну сарадњу.
Нови проректори ступили су на дужност 11. фебруара 2013. године.