Objavljen konkurs za finansiranje projekata naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije za period od 2025-2027. godine

Rok za prijavu: 10. maj 2024. godine

Tema: U okviru bilateralne saradnje biće odobreno finansiranje međusobnih poseta (troškovi putovanja i boravka) istraživača iz Republike Srbije i Republike Slovenije, koji će izvoditi zajedničke istraživačke projekte u periodu od 2025-2027. 

Uslovi finansiranja:

Svaka strana (srpska i slovenačka) finansira troškove vezane za razmenu svojih istraživača. Srpska strana će nadoknaditi naučnoistraživačkim organizacijama: 

- troškove prevoza za istraživače iz Srbije koji se upućuju u Republiku Sloveniju, i

- troškove boravka (smeštaj i pripadajuće dnevnice prema pravilima institucije) u Republici Sloveniji za istraživače iz Srbije koji se upućuju u Republiku Sloveniju.

Planirani budžet projekta namenjen finansiranju poseta istraživača iznosi do 120.000,00 dinara po jednoj godini realizacije projektnih aktivnosti odnosno do 240.000,00 za dve godine.

U slučaju da istraživač/i putuju sopstvenim prevozom, nadoknada troškova će se izvršiti na osnovu Zakona o korišćenju službenog vozila.

Slovenačka strana finansira troškove vezane za razmenu slovenačkih istraživača u skladu sa nacionalnim pravilima koja su, u tekstu konkursa za bilateralnu saradnju sa Republikom Srbijom, objavljeni na internet stranici Javne agencije za istraživačku delatnost Republike Slovenije. Slovenačka strana raspolaže sa 150.000,00 evra za realizaciju dvogodišnjih projekata za period od 2025-2027. godine.

Uslovi za srpsku stranu - istraživači:

  • lica u nastavnim, naučnim ili istraživačkim zvanjima, koja su zaposlena u ustanovama visokog obrazovanja i naučnoistraživačkim organizacijama u skladu sa Zakonom o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik RS“, br. 49/19, u daljem tekstu: Zakon) i učestvuju u sprovođenju Programa institucionalnog finansiranja ili drugim programima od opšteg interesa u skladu sa Zakonom ili su finansirani iz međunarodnih izvora (npr. Okvirni program EU).
  • Aktivno učešće „istraživača na početku karijere”:

Kako bi bile finansirane aktivnosti „istraživača na početku karijere“ od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u okviru projektnog tima, podrazumeva se da je to lice koje ispunjava sledeće uslove:

- izabrano je u istraživačko ili naučno zvanje ili u ekvivalentno zvanje u visokom obrazovanju;

- naziv doktora nauka, ukoliko je lice doktoriralo, steklo je najviše 10 godina pre dana zaključivanja javnog poziva i

- zaposleno je u akreditovanoj naučnoistraživačkoj organizaciji.

Okvirni broj projekata koji će biti finansirani: 50

Prijava:

Zajedničke predloge projekata istraživački timovi istovremeno prijavljuju Koordinatorima Programa obe strane.

Prijave koje podnese samo jedna strana smatraće se administrativno nekompletnim.

 

Detaljnije o uslovima može se pronaći na web-sajtu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i u tekstu Konkursa, a za više informacija obratiti se srpskoj kontakt tački, Nadi Milošević, savetniku u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, na imejl nada.milosevic@nitra.gov.rs.