Објављен конкурс за финансирање пројеката научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније за период од 2025-2027. године

Рок за пријаву: 10. мај 2024. године

Тема: У оквиру билатералне сарадње биће одобрено финансирање међусобних посета (трошкови путовања и боравка) истраживача из Републике Србије и Републике Словеније, који ће изводити заједничке истраживачке пројекте у периоду од 2025-2027. 

Услови финансирања:

Свака страна (српска и словеначка) финансира трошкове везане за размену својих истраживача. Српска страна ће надокнадити научноистраживачким организацијама: 

- трошкове превоза за истраживаче из Србије који се упућују у Републику Словенију, и

- трошкове боравка (смештај и припадајуће дневнице према правилима институције) у Републици Словенији за истраживаче из Србије који се упућују у Републику Словенију.

Планирани буџет пројекта намењен финансирању посета истраживача износи до 120.000,00 динара по једној години реализације пројектних активности односно до 240.000,00 за две године.

У случају да истраживач/и путују сопственим превозом, надокнада трошкова ће се извршити на основу Закона о коришћењу службеног возила.

Словеначка страна финансира трошкове везане за размену словеначких истраживача у складу са националним правилима која су, у тексту конкурса за билатералну сарадњу са Републиком Србијом, објављени на интернет страници Јавне агенције за истраживачку делатност Републике Словеније. Словеначка страна располаже са 150.000,00 евра за реализацију двогодишњих пројеката за период од 2025-2027. године.

Услови за српску страну - истраживачи:

  • лица у наставним, научним или истраживачким звањима, која су запослена у установама високог образовања и научноистраживачким организацијама у складу са Законом о науци и истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 49/19, у даљем тексту: Закон) и учествују у спровођењу Програма институционалног финансирања или другим програмима од општег интереса у складу са Законом или су финансирани из међународних извора (нпр. Оквирни програм ЕУ).
  • Активно учешће „истраживача на почетку каријере”:

Како би биле финансиране активности „истраживача на почетку каријере“ од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација у оквиру пројектног тима, подразумева се да је то лице које испуњава следеће услове:

- изабрано је у истраживачко или научно звање или у еквивалентно звање у високом образовању;

- назив доктора наука, уколико је лице докторирало, стекло је највише 10 година пре дана закључивања јавног позива и

- запослено је у акредитованој научноистраживачкој организацији.

Оквирни број пројеката који ће бити финансирани: 50

Пријава:

Заједничке предлоге пројеката истраживачки тимови истовремено пријављују Координаторима Програма обе стране.

Пријаве које поднесе само једна страна сматраће се административно некомплетним.

 

Детаљније о условима може се пронаћи на веб-сајту Министарства науке, технолошког развоја и иновација и у тексту Конкурса, а за више информација обратити се српској контакт тачки, Нади Милошевић, саветнику у Министарству науке, технолошког развоја и иновација, на имејл nada.milosevic@nitra.gov.rs.