Interreg Europe програм - Трећи позив за подношење предлога пројеката

Позив је отворен до 7. јуна 2024. године (позив се затвара у подне по централноевропском времену).

Оквир програма и тема позива: Кроз своју политику кохезије, Европска унија ради на смањењу неједнакости како у нивоима развоја, тако и у квалитету живота у европским регионима. Она промовише акције усмерене иновативнијем, одрживијим и инклузивнијим европском простору, чиме се побољшава квалитет живота становника. Европска унија верује да се регионални развој може унапредити кроз сарадњу преко граница. У овом контексту, програм Interreg Europe подржава размену и пренос искустава, иновативне приступе и изградњу капацитета међу јавним органима и другим релевантним организацијама за политике широм Европе, с циљем унапређења њихових инструмената за регионални развој, укључујући програме у оквиру циља „Инвестиција за послове и раст“.

Трећи позив за предлоге за пројекте међурегионалне сарадње је отворен за пројекте који ће окупити релевантне организације за политике из различитих земаља Европе које ће удруженим снагама радити на заједничком регионалном развојном питању. Прве три године пројекта („основна фаза“) посвећене су размени и преносу искустава између партнера како би се унапредили инструменти политике. У четвртој и последњој години („фаза праћења“), фокус је на резултатима и утицају сарадње у регионима.

Програм је организован око једног хоризонталног приоритета, тј. специфичног циља – „боље управљање сарадњом“. То значи да подносиоци пријава могу сарађивати на било којим темама од заједничког значаја у складу са својим регионалним потребама, све док се то уклапа у област политике кохезије.

Услови за партнерство:

1. Услови учешћа за земље: У програму могу учествовати 27 земаља чланица ЕУ, земље кандидати (Албанија, Босна и Херцеговина, Молдавија, Северна Македонија, Србија, Црна Гора, Украјина), Норвешка и Швајцарска.

2. Услови учешћа за организације:

Следеће организације могу да добију Interreg или норвешка средства:

• Државне установе/органи,

• Организације подложне јавном праву (а које функционишу на основу јавног права, нпр. агенције за регионални развој, организације за подршку пословању, универзитет),

• Приватне непрофитне организације.

Приватне непрофитне организације, посредничке организације (discovery partners) и партнери из Швајцарске не могу бити координатори пројекта.

3. Услови за државне органе:

У складу са циљем програма, главна циљна група Interreg Europe су одговорне власти за политике. Ове организације могу бити национални, регионални или локални органи, као и друге релевантне организације одговорне за израду и/или спровођење политика регионалног развоја. Свака „регија“ укључена у пројекат мора идентификовати главни политички инструмент који жели да унапреди кроз сарадњу. Стога је обавезно да одговорна политичка власт буде партнер за најмање 50% политичких инструмената који се адресирају у пријави пројекта. (детаљније у Програмском водичу)

Услови везани за географску расподелу партнера и број учесника у конзорцијуму:

Пројекти морају укључити партнере из најмање три земље, од којих бар две морају бити из земаља чланица ЕУ. Поред тога, програм захтева широку географску покривеност у свим пријавама. Пријаве које се подносе морају обезбедити да су у партнерству представљене бар четири од пет наведених области, са барем једним пројектним партнером.

Области:

  • Север: Данска, Естонија, Финска, Немачка, Летонија, Литванија, Норвешка, Шведска
  • Исток: Аустрија, Бугарска, Чешка, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија
  • Југ: Хрватска, Кипар, Грчка, Италија, Малта, Португал, Шпанија
  • Запад: Белгија, Француска, Ирска, Луксембург, , Холандија, Швајцарска
  • Земље кандидати: Албанија, Босна и Херцеговина, Молдавија, Северна Македонија, Србија, Црна Гора, Украјина

Стопа финансирања:

  • 80% учешћа из Interreg фондова – државне установе/органи и органи који су подложни јавном праву из 27 земаља чланица ЕУ и 7 земаља кандидата за чланице ЕУ
  • 70% учешћа из средстава Interreg фондова − приватне непрофитне организације из 27 земаља чланица ЕУ и 7 земаља кандидата за чланице ЕУ
  • 50% учешћа из Норвешког фонда − органи подложни јавном праву и приватне непрофитне организације из Норвешке
  • Швајцарски фонд − партнери из Швајцарске позивају се да контактирају швајцарску националну контакт тачку по питањима Interreg-а како би добили информације о финансирању из Швајцарске

Корисни линкови:

За додатне информације можете контактирати jelena.djorgovic@mei.gov.rs и ivana.davidovic@mei.gov.rs.