Interreg Europe програм – Ограничени позив за пројектне предлоге

Позив је отворен до 7. јуна 2024. године (позив се затвара у подне по централноевропском времену).

Тема позива: Позив је отворен за придруживање пројектима већ одобреним у оквиру првог и другог позива програма Interreg Europe. Листа пројеката је доступна на следећем линку.

Услови учешћа за земље: Албанија, Босна и Херцеговина, Молдавија, Северна Македонија, Србија, Црна Гора, Украјина

Услови учешћа за организације:

  • Државне установе/органи,
  • Организације подложне јавном праву (а које функционишу на основу јавног права, нпр. агенције за регионални развој, организације за подршку пословању, универзитет),
  • Приватне непрофитне организације.

Стопа финансирања:

  • 80% учешћа из Interreg фондова – државне установе/органи и органи који су подложни јавном праву из 7 земаља кандидата за чланице ЕУ
  • 70% учешћа из средстава Interreg фондова − приватне непрофитне организације из 7 земаља кандидата за чланице ЕУ

Тип учешћа:

  • Организација из нових партнерских држава може бити укључена као партнер који се бави одређеним политичким инструментом, или као посредничка организација (discovery partner), или као саветодавни партнер.

Корисни линкови:

За додатне информације можете контактирати jelena.djorgovic@mei.gov.rs и ivana.davidovic@mei.gov.rs.