Predstavljena edicija „Memorijal Dragoslava Srejovića“ u Ogranku SANU u Nišu

Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu predstavio je pet zbornika objavljenih u ediciji „Memorijal Dragoslava Srejovića“, 8. aprila, u organizaciji Ogranka SANU u Nišu.

U Multimedijalnoj sali Univerziteta u Nišu, u organizaciji Ogranka SANU u Nišu, predstavljeni su zbornici radova sa naučnih skupova posvećenih akademiku Dragoslavu Srejoviću, povodom objavljivanja petog zbornika pod nazivom  Dragoslav Srejović i multidisciplinarnost.

Zbornik je, 2023. godine, objavio Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu, u saradnju sa Zavod za zaštitu spomenika kulture Kragujevac. Urednik ovog, kao i prethodnog zbornika  je akademik Vidojko Jović, a urednik prva tri zbornika u okviru edicije bio je akademik Nikola Tasić, nekadašnji upravnika Centra SANU.

U ime Ogranka SANU u Nišu, goste i učesnike programa pozdravio je dopisni član SANU Vlada Veljković. O radu Centra SANU u Kragujevcu i razlozima osnivanja Memorijala Dragoslava Srejovića govorio je akademik Miloš Đuran, upravnik Centra. Dopisni član SANU Vujadin Ivanišević, sažeto je predstavio bogato i raznovrsno  naučno stvaralaštvo svog kolege, arheologa Dragoslava Srejovića, jednog od najznačajnijih srpskih naučnika. Nenad Karamijalković, etnolog i antropolog, direktor Zavoda, predstavio je najnoviji zbornik Dragoslav Srejović i multidisciplinarnost, koji je međunarodnog karaktera. Dr Miroslav Kočić, arheolog,  operativni urednik zbornika govorio je o novim arheološkim istraživanjima na lokalitetima u blizini Rače i o osnivanju i radu Centra za arheologiju „Dragoslav Srejović“ na Univerzitetu u Kragujevcu.

 


Foto galerija: