Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа – Hop On Facility

ПозивHORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-06-01

Рокови за пријаву: 26. септембар 2024. године

ТемаHop On Facility предвиђа могућност правних лица из земаља са ниским истраживачким и иновационим учинком да се придруже већ одабраним заједничким истраживачким и иновационим акцијама, уз сагласност одговарајућег конзорцијума и под условом да у њему не учествују правна лица из таквих земаља.

Буџет пројекта: 0,10-0,6 милиона ЕУР

Буџет позива: 40 милиона ЕУР

Корисни линкови: