Seminar o izradi plana istraživanja, 25. marta

Prof. dr Slobodan Janković, Fakultet medicinskih nauka, održaće seminar „Dizajn istraživanja – uvodni kurs“, u ponedeljak, 25. marta u 13 sati, u Svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu.

U organizaciji Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu,  prof. dr Slobodan Janković, načelnik Odseka za polje medicinskih nauka Centra SANU, održaće kurs iz oblasti metodologije naučnih istraživanja, pod nazivom „Dizajn istraživanja – uvodni kurs“. Seminar je namenjen studentima osnovnih i doktorskih studija, istraživačima i saradnicima fakulteta i Instituta u okviru Univerziteta u Kragujevcu.