Poziv za učešće na konferenciji PRVI DEEP TECH OTVORENI DAN NAUKE

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da budete učesnik ili posetilac KONFERENCIJE PRVI DEEP TECH OTVORENI DAN NAUKE u formi sajamske izložbe.

U cilju podsticanja promocije nauke, istraživanja, radova mladih istraživača, međusobnog upoznavanja i umrežavanja istraživača i istraživačkih grupa, kao i promocije istraživanja studentima i učenicima srednjih škola

5. aprila 2024. godine, na Fakultetu inženjerskih nauka

organizuje se KONFERENCIJA

PRVI DEEP TECH OTVORENI DAN NAUKE

Registracija za učešće, apstrakt na ENGLESKOM JEZIKU iz dva dela (apstrakt do 125 reči i potencijal za praktičnu primenu do 125 reči) i grafički apstrakt se predaju preko FORME: https://forms.gle/aBz6ZcnwZy1zQN1Q9

ROK za prijavu i dostavljanje apstrakta je 15. mart 2024. godine.

NEMA USMENOG IZLAGANjA RADOVA. Učesnici konferencije prikazuju svoje istraživanje kao fizički prototip/model/maketu/uzorke ili prezentaciju (koja automatski sama menja slajdove, okvirno 20 s po 1 slajdu), poster ili drugu formu prikaza istraživanja posetiocima sajamske naučne konferencije. Na štandu, ispred svake postavke biće postavljen naslov i autori naučnog rada. Neko od koautora treba da bude prisutan, tokom konferencije, zbog pitanja posetilaca konferencije (istraživači i studenti Univerziteta u Kragujevcu, učenici srednjih škola).

Obuhvaćene su sve naučne oblasti. Ne plaća se kotizacija za učešće.

Planiran je Zbornik apstrakta (kategorija M64), koji će biti promovisan na međunarodnim platformama kao promocija naših istraživanja.

U prilogu su Program Konferencije i dodatne informacije.