Одржано предавање о проблему аерозагађења

У организацији Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Подружнице Српског хемијског друштва у Крагујевцу, др Марин Ивошев одржао је предавање:„Аерозагађење планетарни проблем – ваздух у затвореним просторијама проблем сваког човека појединачно“, 6. марта на Природно-математичком факултету, Крагујевац.

Др Марин Ивошев, дипл. маш. инг, редовни члан Инжењерске академије Србије, одржао је предавање на актуелну тему загађења животне средине. Истакао је да Србија међу европским земљама  предњачи по броју смртности од загађења ваздуха, а у Крагујевцу је тај проблем посебно изражен. Најважнији део садржаја презентације је у покушају  идентификације извора аерозагађења, као и мера које треба предузимати у циљу елиминисања или умањења обима емисија у атмосферу, опасних и штетних продуката сагоревања. Узроци аерозагађењса су разноврсни, почев од индивидуалних домаћинстава која за грејање користе мање подобна горива, до загађења услед велике фреквенције саобраћаја у граду. У закључку презентације др Марин Ивошев указао је на веома комплексну проблематику и област када је у питању заштита животне средине и указао да се активности на заштити животне средине не могу посматрати и решавати једнострано, нити без присуства струке. Он се залаже за доношење државне стратегије за пречишћавање ваздуха, на годишњем нивоу, која би обухватила разне друштвене сегменте (од здравствених установа, школа, домова за старе…).

Модератор предавања била је проф. др Биљана Глишић, председник Подружнице Српског хемијског друштва у Крагујевцу. Предавању су присуствовали студенти и наставно особље Природно-математичког факултета. У дискусији је учествовао и др Небојша Ранковић, директор Института за јавно здравље Крагујевац. Он је указао да је корак у решавању проблема аерозагађења у Крагујевцу учињен прошле године када је градска топлана прешла на грејање на гас, а да ће најављена изградња заобилазнице око града утицати на решавање проблема загађења тако што ће смањити фреквенцију саобраћаја.


Фото галерија: