УПРАВЉАЊЕ УГЉЕНИКОМ - 2024

Отворен позив за консултанте

Центар за зелену економију Универзитета у Крагујевцу је, у оквиру пројекта који финансира Немачка организација за међународну сарадњу – ГИЗ, отворио позив за саветодавни програм Управљање угљеником.

Учесници ће бити у прилици да се упознају са практичним знањима и алатима неопходним за спровођење процеса корпоративног обрачуна угљеника. Обука је развијена и имплементирана уз подршку Responsible Business Hub – RHB Привредне коморе Србије.

Главни модули обуке Управљања угљеником су:

 • Увод у корпоративно управљање емисијама са ефектом стаклене баште и рачуноводство,
 • Индетификација емисија са ефектом стаклене баште,
 • Квантификација емисија са ефектом стаклене баште,
 • Интерпретација резултата и алата корпоративног управљања угљеником,
 • Увод у циљеве смањења емисија са ефектом стаклене баште и научно засноване циљеве,
 • Увод у климатску стратегију,
 • Одређивање приоритета мера за ублажавање утицаја,
 • Ефикасни приступи имплементације климатске стратегије.

Позив је отворен од 27.02.2024. до 10.03.2024.

Пријаве се подносе путем имејла: centarzazelenuekonomiju@kg.ac.rs, а подносилац пријаве треба да достави следеће информације и податке:

 1. Мотивационо писмо
 2. Биографију
 3. Професионално искуство и препоруке (укључујући листу референци)
 4. Сертификат о доброј намери

Детаљније информације се налазе у позиву.