"Оснаживање дигиталне и психолошке резилијентности студената путем вршњачког умрежавања у онлајн окружењу у кризним ситуацијама"

У просторијама Универзитета у Крагујевцу у периоду од 26-28.02.2024. године држана обука у оквиру Еразмус+ пројекта представника партнерских институција из Пољске, Италије и Србије

Последња од 5 планираних међународних обука (ЛТТ) у оквиру Еразмус+ пројекта ,,Оснаживање дигиталне и психолошке резилијентности студената путем вршњачког умрежавања у онлајн окружењу у кризним ситуацијама'' DigyPsyRes одржана је од 26. до 28. фебруара текуће године. Домаћин ове ЛТТ активности и координатор пројекта је Универзитет у Крагујевцу, а посебно наставници, студенти и сарадници Факултета техничких наука у Чачку и заједничког студијског програма Психологија Универзитета у Крагујевцу.

Под називом ,,Дигитална безбедност, дигитална резилијентност и умрежавање - имплементација  система подршке", овај програм интернационалне обуке подразумева низ радионица које партнерски спроводе Универзитет у Крагујевцу, Универзитет Казимир Велики Бидгошч, из Пољске и Универзитет у Фођи, из Италије, а које имају за циљ сагледавање постигнутих резултата након успешне имплементације пилот тренинга и њихову евалуацију. Првог дана обуке одржана је презентација на тему кључних улога ИТ центра у обезбеђивању дигиталне безбедности унутар универзитетске мреже, али се говорило и o могућностима за унапређење портала, и даљим корацима у процесу оптимизације пилот-програма за њихову адекватну примену у универзитетском контексту.

Дан је заокружен Инфо сусретом који су, за студенте студијског програма Психологија, уприличили наставници тимова из Србије и Италије, чиме су додатно допринели ширењу свести о значају психолошке и дигиталне резилијентности у академском окружењу и могућностима пружања подршке коју обезбеђује DigiPsyRes универзитетска мрежа. Другог и трећег дана ове обуке, реализоване су активности на аспектима унапређења, супервизије и одрживости мреже подршке, као и имплементације програма националних обука.

Пројекат улази у завршну, трећу годину реализације.  


Фото галерија: