Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Support to the implementation of inclusive gender equality plans (CSA)

Рок за пријаву: 12. март 2024. године

ИД позива: HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-11

Тема: Овај позив има за циљ да подржи имплементацију инклузивних планова за родну равноправност (GEP) организацијама које се баве истраживањем и иновацијама како би се унапредила репутација, атрактивност и изврсност мање напредних организација, уз истовремено промовисање циљева политике Европског истраживачког простора (ERA) о родној равноправности и инклузивности. Кроз размену добрих пракси, јачање мрежа и спровођење специфичних акција, овај позив тежи да подржи разноликост, укључујући интерсекционални приступ, родни буџет, иновације у вези са родом и анализу дугорочних ефеката пандемије COVID-19 на родну равноправност у истраживању и иновацијама.

Састав конзорцијума:

  • Шема мора укључити барем једну водећу високообразовну институцију, истраживачку организацију или јавни орган (нпр. министарство, агенцију за финансирање) који се бави родном равноправношћу и инклузивношћу, и барем три мање напредне високообразовне институције, истраживачке организације или јавна тела (нпр. министарство, агенцију за финансирање) из тзв. Widening земаља.

Буџет по пројекту: 500 000 - 1000 000 ЕУР

Индикативни буџет за цео позив: 60 милиона ЕУР

Корисни линкови: