Profesor sa Univerziteta iz Švajcarske održao predavanje iz oblasti neorganske hemije

U organizaciji Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i Podružnice Srpskog hemijskog društva u Kragujevcu, profesor Fabio Cobi (Fabio Zobi) sa Univerziteta u Friburgu u Švajcarskoj, održao je predavanje „Hemijski i teorijski pristupi sintezi i razvoju renijum karbonilnih antibiotika“, 24. januara na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu.

Akademik Miloš Đuran, upravnik Centra, predstavio je bogatu naučnu i radnu biografiju  predavača i zahvalio mu na predavanju koje održava naučnom i nastavnom osoblju Univerziteta u Kragujevcu. Posebnu zahvalnost izrazio je dr Aleksandru Paviću, višem naučnom saradniku sa Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu, koji je blizak saradnik prof. Cobija.

U sklopu predavanja pod nazivom „Hemijski i teorijski pristupi sintezi i razvoju renijum karbonilnih antibiotika“ (Chemical and Theoretical Approaches to the Synthesis and Development of Rhenium Carbonyl Antibiotic), profesor Fabio Cobi prikazao je rezultate istraživanja koji se odnose na sintezu i strukturnu karakterizaciju kompleksa renijuma, kao i rezultate ispitivanja antimikrobne aktivnosti i toksičnosti sintetisanih jedinjenja. On je ukazao na veliki problem razvoja rezistentnosti mikroorganizama na klinički korišćene lekove za lečenje mikrobnih infekcija i predstavio komplekse renijuma kao efikasne agense koji bi mogli naći primenu za prevazilaženje ovog problema.

Predavanju je, u ime Univerziteta u Kragujevcu, prisustvovala prof. dr Biljana Petrović, prorektor,  kao i veliki broj nastavnika i saradnika Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu,  nastavno i naučno osoblje Instituta za informacione tehnologije i Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.


Foto galerija: