Професор са Универзитета из Швајцарске одржао предавање из области неорганске хемије

У организацији Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Подружнице Српског хемијског друштва у Крагујевцу, професор Фабио Цоби (Fabio Zobi) са Универзитета у Фрибургу у Швајцарској, одржао је предавање „Хемијски и теоријски приступи синтези и развоју ренијум карбонилних антибиотика“, 24. јануара на Природно-математичком факултету у Крагујевцу.

Академик Милош Ђуран, управник Центра, представио је богату научну и радну биографију  предавача и захвалио му на предавању које одржава научном и наставном особљу Универзитета у Крагујевцу. Посебну захвалност изразио је др Александру Павићу, вишем научном сараднику са Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду, који је близак сарадник проф. Цобија.

У склопу предавања под називом „Хемијски и теоријски приступи синтези и развоју ренијум карбонилних антибиотика“ (Chemical and Theoretical Approaches to the Synthesis and Development of Rhenium Carbonyl Antibiotic), професор Фабио Цоби приказао је резултате истраживања који се односе на синтезу и структурну карактеризацију комплекса ренијума, као и резултате испитивања антимикробне активности и токсичности синтетисаних једињења. Он је указао на велики проблем развоја резистентности микроорганизама на клинички коришћене лекове за лечење микробних инфекција и представио комплексе ренијума као ефикасне агенсе који би могли наћи примену за превазилажење овог проблема.

Предавању је, у име Универзитета у Крагујевцу, присуствовала проф. др Биљана Петровић, проректор,  као и велики број наставника и сарадника Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,  наставно и научно особље Института за информационе технологије и Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.


Фото галерија: