U Univerzitetskoj galeriji održan koncert nastavnika i saradnika Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu

Posmatrano kroz prizmu vremena, iza svakog uspešnog umetničkog pedagoga stoji umetnik - stvaralac ili izvođač. Nastavnici i saradnici Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu stvaraju novu generaciju muzičara.

Na koncertu koji je održan 17. januara 2024. godine, kragujevačka publika imala je priliku da se uveri da iza svakog uspešnog umetničkog pedagoga ponosno stoji mladi umetnik - stvaralac ili izvođač čiji će koncerti u budućnosti obogatiti muzičku scenu našeg grada.


Foto galerija: