Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа − Beyond the horizon: A human-friendly deployment of artificial intelligence and related technologies (RIA)

Позив: HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-06

Рок за пријаву: 7. фебруар 2024. године

Тема: Пројектни предлози у оквиру овог позива би требало да допринесу развоју европских капацитета за изградњу будућности вештачке интелигенције и њених дугорочних друштвених утицаја уз, где је то релевантно, синергију са претходним иницијативама попут HLEG-AI и ADRA, и/или другим релевантним европским и националним иницијативама у вези са вештачком интелигенцијом (нпр. Акт о вештачкој интелигенцији који је тренутно у изради). Предлози би требало да пруже научни приступ који омогућава дубинску анализу успешних постојећих имплементација вештачке интелигенције и утицаја које оне могу да имају на европску економију и друштво. Предлози требају имати мултидисциплинарни и међусекторски приступ, укључујући широк спектар заинтересованих страна, попут истраживачких организација, предузећа, грађана, доносиоца одлука, јавно-приватних партнерстава, посебно „Партнерства за вештачку интелигенцију, податке и роботику“, и других релевантних европских пројеката и иницијатива у вези са вештачком интелигенцијом.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених ХЕ програму. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).  

Буџет пројекта: од 2 до 3 милиона ЕУР

Корисни линкови: