Uspešno završen treći ciklus Expert2Mentors trening programa

Na Univerzitetu u Kragujevcu sa uspehom je završen treći ciklus Expert2Mentors trening programa za unapređenje mentorskih veština nastavnika i saradnika sa Univerziteta u Kragujevcu

U periodu od 17. novembra do 15. decembra 2023. godine organizovan je treći ciklus Expert2Mentors trening programa za 36 nastavnika i saradnika sa svih 12 fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, koji je imao za cilj unapređenje mentorskih veština za rad sa studentskim startap timovima.

Kroz 10 ekspertskih sesija sa nastavnicima su radili eksperti iz lokalnog startap ekosistema, među kojima su Bojan Popić i Filip Ilić (ICT hub), Ivan Todorović (Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu), kao i predstavnici članica Inovacione zajednice Šumadije i zapadne Srbije – Ivan Marković (Biznis inovacioni centar Kragujevac), Petar Vukotić i Nataša Jovanović (Regionalna razvojna agencija Zlatibor), Mirko Pešić i Valentina Gvozdenović (Naučno tehnološki park Čačak) i Miloš Živković (Kreativne inovacije).

Trening program deo je projekta Preduzmi ideju koji Fakultet organizacionih nauka sprovodi sa Inicijativom Digitalna Srbija i partnerskim organizacijama iz startap ekosistema, a uz podršku USAID-a.


Foto galerija: