Проф. др Бранислав Јеремић одржао предавање „Радијациона онкологија карцинома плућа“

У циклусу представљања нацитиранијих научника Универзитета у Крагујевцу, Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу организовао је предавање проф. др Бранислава Јеремића, сарадника Факултета медицинских наука и Истраживачко-развојног центра за биоинжењеринг, Крагујевац.

Ректор Универзитета у Крагујевцу проф. др Ненад Филиповић, у поздравној речи, захвалио је проф. др Браниславу Јеремићу на предавању које одржава научном и наставном особљу Универзитета у Крагујевцу и искористио је прилику да уваженом предавачу уручи Повељу за изузетне резултате у научноистраживачком раду, коју је у име Универзитета у Крагујевцу, доделио научницима и истраживачима,  поводом Светског дана науке, 10. новембра 2023. Захваљујући превасходно осамнаесторици најбољих истраживача међу којима је проф. др Брансилав Јеремић, Универзитет у Крагујевцу је у текућој години високо рангиран на Times Higher Education (THE) листи, као један од најбољих универзитета у Србији.

Академик Милош Ђуран представио је богату радну биографију проф. др Бранислава Јеремића, коју је градио на универзитетима у Јужноафричкој републици и радом у  Уједињеним нацијама,  указујући да Универзитету у Крагујевцу чини част што научницима и сарадницима факултета и Института преноси најактуелнија знања из области радијационе онкологије карцинома плућа.

Предавање које је одржао проф. др Бранислав Јеремић било је истовремено ускостручно, али и представљено на научно популаран начин. Указао је на дуг пут који је прошла радиотерапија, од коришћења ортоволтажних апарата до савремених линеарних акцелератора који су у стању да обезбеде зрачење високим дозама, прецизно датих на тумор и уз заштиту околних здравих ткива у близини тумора. Напреци у компјутерској технологији  у погледу брзине, похрањивања података и драматично смањење величине самог компјутера су омогућили брзу калкулацију комплексних алгоритама у погледу планирања и спровођења радиотерапија. То је довело до развоја комплексних терапијских машина потпуно контролисаних и аутоматизованих, као и креирању и спровођењу високо комплексних радиотерапијских планова зрачења. Данас су у терапији карцинома плућа и употреби тродимензионална (3D) радиотерапија, радиотерапија модулараног интензитета (IMRT), сликом-навођена радиотерапија (IGRT) и адаптивна радиотерапија (ART), а такодје је могуће спровести и 4D радиотерапију када се узме у обзир временски фактор и дода  3D радиотерапији. Метода која је у последње 2 деценије значајно побољшала резултате у раним стадијумима нонмикроцелуларног карцинома плућа је стереотаксича радиотерапија. Наведене методе се користе како у радикалном тако и палијативном третману, било самостално, било у комбијацији са, углавном, системском терапијом (хемиотерапија, таргетирана терапија, имунотерапија).

Наведени терапијски методи и приступи су континуирано испитивани у многобројним клиничким студијама. Њихови резултати, заједно са онима постојећих мета анализа (комбиновање резултата више студија)  и систематских ревизија литературе,  омогућују нам да спроведемо онкологију базирану на доказима (evidence based oncology) као најбољи могући пристип који је базиран на подацима највишег нивоа из литературе,  узимајући у обзир и персоналну експертизу онколога, као и жеље  пацијента. Овакав приступ нам омогућује да континуирано поспешујемо наше резултате у третману карцинома плућа, болести која је глобално друга по инциденци, али прва по морталитету, док су у Србији они први и по инциденци и  по морталитету.


Фото галерија: