Успешно почела реализација интернационалног пилот тренинга у оквиру ERASMUS+ пројекта DigiPsyRes

 

 

 

 

 

 

Интернационална пилот обука „Корак по корак од полазника до тренера: обука за хоризонталну вршњачку подршку за унапређење психолошке и дигиталне резилијентностиˮ започела је реализацијом првог потпрограма 18. децембра 2023. године. Предвођен тимом са Универзитета из Бидгошча у Пољској, стручни тим пројекта реализовао је програм А „Психолошка резилијентност, добробит и подршкаˮ, као први од три програма у оквиру ове обуке, на енглеском језикку, у хибридном формату, истовремено у шест група, са укупно 60 учесника на три партнерска универзитета (Универзитет у Крагујевцу, Универзитет Казимир Велики у Бидгошчу, Пољска, и Универзитет у Фођи, Италија).

Циљ интернационалног пилот тренинга је тестирање програма обуке који су заједнички развили чланови пројектних тимова у оквиру Еразмус+ пројекта стратешког партнерства „Оснаживање психолошке и дигиталне резилијентности путем вршњачког умрежавања у онлајн окружењу у кризним ситуацијама - DigiPsyResˮ, који окупља три већ наведена универзитета.

Са Универзитета у Крагујевцу су две групе од по 10 учесника, сачињене од студената и запослених Факултета техничких наука у Чачку, студената СП Психологија у Крагујевцу и запослених Универзитета, биле укључене у овај део интернационалне пилот обуке. Уз помоћ фацилитатора из УКГ пројектног тима, полазници ове две групе су учествовали у обуци која је динамички, покрећући и искуствено учење, подстицала ширење сазнања и продубљивање разумевања психолошке резилијентности, превазилажења стреса и социјалне подршке. Након сваке радионице у оквиру обуке полазници су имали прилику да у виртуелном окружењу размене са групама учесника, који су истовремено радили исто у Пољској и Италији, своје увиде о темама. Напослетку, овај почетни пилот тренинг је показао да су подршка и неки ресурси доступни у академском окружењу, а међугрупне дискусије су омогућиле и идентификовање разноврсних начина подршке.

Пилот тренинг ће се наставити на сва три универзитета истовремено 10. јануара реализацијом програма Б о дигиталној резилијентности, и 12. јануара 2024. године реализацијом програма Ц о хоризонталној психосоцијалној подршци и умрежавању ради подршке у универзитетским оквирима.


Фото галерија: