Otvoren poziv u okviru programa Kreativna Evropa - KONKURS EVROPSKE PLATFORME 2024

ID poziva: CREA-CULT-2024-PECE

Poziv podržava projekte usmerene na promovisanje evropskih umetnika/ca u usponu i njihovih dela, poboljšanje njihove međunarodne vidljivosti i olakšavanje njihove mobilnosti. Projekti bi trebalo da poboljšaju pristup i učešće u kulturnim događajima i aktivnostima, povećavajući angažman i razvoj publike. Takođe, projekti trebaju biti osmišljeni kako bi doprinosili sprovođenju političkih prioriteta EU u području kulture, a posebno uslova rada umetnika/ca.

U svrhu ove aktivnosti, projekti će uspostaviti platforme sastavljene od koordinirajuće organizacije i organizacija članica, sa zajedničkom strategijom programiranja i brendiranja.

Ciljevi

 • uspostavljanje Platforme sastavljene od koordinirajuće organizacije i organizacija članica (treće strane)
 • razvijanje zajedničke strategije umetničkog programiranja za prepoznavanje i predstavljanje novih evropskih umetnika/ca i njihovih dela izvan zemlje porekla
 • uspostavljanje mehanizma kaskadnih bespovratnih sredstava za podršku umetnicima/cama u usponu, podizanje njihovog rejtinga te povećanje i podsticanje evropske kulturne i umetničke raznolikosti. 
 • obaveza da će se posvetiti najmanje 70% bespovratnih sredstava kaskadnom finansiranju i podršci umetnicima/cama u usponu.
 • podržati najmanje 50 umetnika/ca u usponu godišnje
 • izgrađivanje strategije za razvoj Platforme i povećanje broja organizacija članica - barem jedna godišnje

Aktivnosti

Projektni predlozi trebaju predstavljati održivu strategiju za koordinaciju i upravljanje Platformom, kao i za zajedničke aktivnosti članova poput:

 • promovisanja i podsticanja raznolikosti evropskog umetničkog repertoara razvojem zajedničkog evropskog programa nenacionalnih umetnika u usponu,
 • promovisanja participativnog i raznolikog okruženja za umetnike u usponu, uz efikasne načine za postizanje boljih uslova rada i poštene nadoknade,
 • doprinosa izgradnji održivih društava i podsticanja prilagođenosti u praksi,
 • razvoja snažne zajedničke strategije komunikacije i brendiranja i uspostavljanje evropske oznake kvaliteta,
 • umrežavanja, posebno sa drugim platformama i drugim projektima, akcijama i inicijativama koje podržava Kreativna Evropa.


Rok za prijavu: 31. januar 2024. godine do 17 časova

Budžet po projektu: 2.8 miliona eura, stopa sufinansiranja iznosi 80%

Trajanje projekta: 48 meseci

Uslovi učešća:

Dopuštene su samo prijave pojedinačnih aplikanata. Organizacija koja prijavljuje projektni predlog mora biti pravno lice (privatno ili javno) registrovano u državi koja učestvuje u programu Kreativna Evropa.
Svaka platforma mora da se sastoji od vodeće organizacije koja koordinira i prijavljuje projektni predlog i najmanje 11 organizacija u statusu članova „third parties“. Organizacije u statusu članica, jednako kao i vodeća organizacija, moraju biti pravna lica.


Lista svih zemalja Kreativne Evrope 

Zvanična stranica konkursa

Dokument poziva

Primer aplikativne forme

Model ugovora o grantu

Godišnji radni program za 2024.