Отворен позив у оквиру програма Креативна Европа - КОНКУРС ЕВРОПСКЕ ПЛАТФОРМЕ 2024

ИД позива: CREA-CULT-2024-PECE

Позив подржава пројекте усмерене на промовисање европских уметника/ца у успону и њихових дела, побољшање њихове међународне видљивости и олакшавање њихове мобилности. Пројекти би требало да побољшају приступ и учешће у културним догађајима и активностима, повећавајући ангажман и развој публике. Такође, пројекти требају бити осмишљени како би доприносили спровођењу политичких приоритета ЕУ у подручју културе, а посебно услова рада уметника/ца.

У сврху ове активности, пројекти ће успоставити платформе састављене од координирајуће организације и организација чланица, са заједничком стратегијом програмирања и брендирања.

Циљеви

 • успостављање Платформе састављене од координирајуће организације и организација чланица (треће стране)
 • развијање заједничке стратегије уметничког програмирања за препознавање и представљање нових европских уметника/ца и њихових дела изван земље порекла
 • успостављање механизма каскадних бесповратних средстава за подршку уметницима/цама у успону, подизање њиховог рејтинга те повећање и подстицање европске културне и уметничке разноликости. 
 • обавеза да ће се посветити најмање 70% бесповратних средстава каскадном финансирању и подршци уметницима/цама у успону.
 • подржати најмање 50 уметника/ца у успону годишње
 • изграђивање стратегије за развој Платформе и повећање броја организација чланица - барем једна годишње

Активности

Пројектни предлози требају представљати одрживу стратегију за координацију и управљање Платформом, као и за заједничке активности чланова попут:

 • промовисања и подстицања разноликости европског уметничког репертоара развојем заједничког европског програма ненационалних уметника у успону,
 • промовисања партиципативног и разноликог окружења за уметнике у успону, уз ефикасне начине за постизање бољих услова рада и поштене надокнаде,
 • доприноса изградњи одрживих друштава и подстицања прилагођености у пракси,
 • развоја снажне заједничке стратегије комуникације и брендирања и успостављање европске ознаке квалитета,
 • умрежавања, посебно са другим платформама и другим пројектима, акцијама и иницијативама које подржава Креативна Европа.


Рок за пријаву: 31. jaнуар 2024. године до 17 часова

Буџет по пројекту: 2.8 милиона еура, стопа суфинансирања износи 80%

Tрајање пројекта: 48 месеци

Услови учешћа:

Допуштене су само пријаве појединачних апликаната. Организација која пријављује пројектни предлог мора бити правно лице (приватно или јавно) регистровано у држави која учествује у програму Креативна Европа.
Свака платформа мора да се састоји од водеће организације која координира и пријављује пројектни предлог и најмање 11 организација у статусу чланова „third parties“. Организације у статусу чланица, једнако као и водећа организација, морају бити правнa лица.


Листа свих земаља Креативне Европе 

Званична страница конкурса

Документ позива

Пример апликативне форме

Модел уговора о гранту

Годишњи радни програм за 2024.