Održan sastanak Centra za zelenu ekonomiju

Na Univerzitetu u Kragujevcu 14.decembra 2023. godine, održan je sastanak u okviru projekta Centra za zelenu ekonomiju koji finansira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).

Povodom predstavljanja Centra za zelenu ekonomiju Univerziteta u Kragujevcu u prisustvu predstavnika GIZ-a, Univerziteta u Kragujevcu i Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga održana je konferencija za štampu. Nakon konferencije, održan je radni sastanak radi pripreme plana za implementaciju projektnih aktivnosti i definisanje ciljeva za 2024. godinu. Sastanku su prisustvovali predstavnici GIZ-a: Juergen Kappenmann, Johanna Wohlmeyer i Patrick Zuell, i predstavnici Univerziteta u Kragujevcu: prof. dr Nenad Filipović, prof. dr Vladimir Senić, prof. dr Dejan Jovanović, prof. dr Nemanja Lojanica, prof. dr Goran Bošković, doc. dr Mladen Josijević, dr Marija Gačić i Milica Kaplarević.

Centar za zelenu ekonomiju je osnovan u aprilu 2023. godine na Univerzitetu u Kragujevcu uz podršku Privredne komore Srbije.

Centar ima za cilj pružanje podrške kompanijama u procesu zelene transformacije kroz različite vidove konsultantskih usluga, treninga, edukacija, seminara, radionica. Misija Centra je da put zelene tranzicije malih i srednjih preduzeća i velikih kompanija učini jednostavnijim i omogući im da posluju u skladu sa ciljevima održivog razvoja.

Vizija Centra je da postane vodeći regionalni istraživačko-edukativni konsalting centar u oblasti zelene ekonomije. Centar za zelenu ekonomiju pruža usluge u oblasti: upravljanja emisijama sa efektom staklene bašte na nivou kompanije i na nivou proizvoda, karbonskog računovodstva, upravljanja Environmental, Social & Governance (ESG) performansama, nefinansijskog izveštavanja, upravljanja otpadom.

Ključno jezgro Centra čine ljudi sa Ekonomskog fakulteta i Fakulteta inženjerskih nauka. Tim Centra je u proteklom periodu prošao obuku u oblasti Carbon Management Service od strane nemačke konsultantske kuće ADELPHI, kao i brojne druge radionice i obuke organizovane od strane PKS, RBH i GIZ-a.

U 2024. godini Centar će organizovati obuku za šest konsultanata za obračun ugljeničnog otiska, 10 kompanija će biti deo pilot projekta za obračun CO2 (projekat finansiran od strane GIZ-a), takođe planirani su brojni paneli, radionice i organizovanje kratkog programa studija za 30 polaznika u oblasti cirkularne ekonomije i obračuna karbonskog otiska.

Centar planira krajem januara 2024. godine organizovanje panela koji će biti namenjen kompanijama koje se u svom radu susreću sa problemima dekarbonizacije poslovanja, izveštavanja o održivom razvoju, energetskom efikasnošću i upravljanje otpadom.


Foto galerija: