Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа − Strengthen economic fairness and resilience of active labour market policies and address high unemployment (RIA)

Позив: HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-02

Рок за пријаву: 7. фебруар 2024. године

Тема: Европске земље користе активне политике тржишта рада за унапређење својих тржишта рада решавањем неусклађености вештина, сегментације тржишта рада, и сл. Политике усмерене на развој вештина могле би бити ефикасне у периодима ниске економске активности на макроекономском нивоу, с обзиром на то да су трошкови програма обуке нижи у временима рецесије. Ове политике би могле олакшати прерасподелу радне снаге, припремити терен за економски опоравак и олакшати транзицију ка зеленом и дигиталном сектору. Потребно је више истраживања да би се испитале различите врсте активних политика тржишта рада које су донеле државе чланице ЕУ, посебно у области развоја вештина током економске кризе, и њихових ефеката на људе који се суочавају са економским изазовима, као што су то нпр. људи који су у опасности од сиромаштва, радници чији је посао у опасности од аутоматизације или трансформације због преласка на декарбонизовану економију. Предлози треба да се фокусирају на начине на које се активна политика тржишта рада може ојачати како би се обезбедила економска правичност и отпорност.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених ХЕ програму. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).  

Буџет пројекта: од 2 до 3 милиона ЕУР

Корисни линкови: